หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ซานโตรินี่แห่งเกาหลี

พูซานคัมชอนมุนฮวามาอึลเป็นหมู่บ้านที่เกิดจากการตั้งรกราก ย้ายถิ่นฐานของชาวเกาหลี ซึ่งหนีภัยจากสงครามเกาหลี ในระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่เมืองปูซานซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ของจังหวัดคยองซังใต้ ประเทศเกาหลีใต้ หมู่บ้านแห่งนี้นับเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาและดำรงไว้ซึ่งประวัติความเป็นมาของเมืองปูซาน

และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ ด้วยลักษณะการสร้างบ้านเรือนผ่านถนนทุกสาย ที่เรียงรายไปตามแนวภูเขา จนเป็นขั้นบันไดที่เป็นระเบียบ และดูสวยงามแปลกตา ไปกับสีสันที่สลับไปมาของตัวบ้านและหลังคา จึงกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของหมู่บ้านแห่งนี้ จนได้รับฉายาว่า “มาชูปิกชูแห่งปูซาน” ในปี ค.ศ. 2015 ศิลปินท้องถิ่นและชาวบ้านในหมู่บ้าน ได้รวมตัวกันในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง และผลงานประติมากรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้าน โดยจัดทำโครงการศิลปะหมู่บ้าน โดยมีแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ คือ “ชาวบ้านอาศัยอยู่ในเมืองที่ดี, นักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรมาเยือน และเป็นหมู่บ้านที่ยั่งยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวกลายเป็น ก้าวสำคัญก้าวแรกของหมู่บ้าน ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม และดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า 1.4 ล้านคนในแต่ละปี นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลกตา ของหมู่บ้านแห่งนี้แล้ว ภายในหมู่บ้านยังมีสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งทำให้คุณเพลิดเพลิน ไปกับการเดินท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก, ร้านศิลปะ, ร้านขายของที่ระลึก, คาเฟ่, ร้านกาแฟ, ร้านอาหารหลากหลายประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย

Scroll to Top