สวนสาธารณะฮานึล สวนสวยสุดโรแมนติกในเกาหลี

ฮานึลกงวอนซึ่งหมายถึงสวนสาธารณะท้องฟ้าและเป็นหนึ่งในสวนห้าแห่งของเวิลด์คัพพาร์ค ซึ่งเป็นสวนระบบนิเวศขนาดใหญ่ของกรุงโซล ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ของจังหวัดคยองกีในประเทศเกาหลีใต้ ฮานึลเวิลด์คัพพาร์คเป็นสวนสาธารณะแห่งที่สอง ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ฝังกลบขยะของเกาะตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 98 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและมีชื่อเสียงทางด้านภูมิทัศน์ที่งดงาม

ของเส้นทางผ่านทุ่งหญ้า ไปยังยอดเขาที่มีทิวทัศน์อันกว้างไกล รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัย ของผีเสื้อหลากสีสันสวยงามกว่า 30,000 ตัว สวนแห่งนี้ยังเป็นสวนที่มีความสูงที่สุด ในบรรดาสวนทั้งหมดของเวิลด์คัพพาร์ค ซึ่งคุณสามารถเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม ของกรุงโซล ได้แก่ ภูเขาบุกฮันซาน, ภูเขานัมซานและแม่น้ำฮัเป็นต้น ภายในสวนยังมีพื้นที่สำหรับ การอนุรักษ์ไว้ซึ่งระบบนิเวศของสวน ด้วยการปลูกทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ และการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับไฟถนนภายในสวน นอกจากนี้ยังสถานที่สำหรับท่องเที่ยว เพื่อความเพลิดเพลินใจ และการเรียนรู้เชิงนิเวศต่างๆ ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ธรรมชาติ สวนแห่งนี้เป็นหนึ่งในวิธีการ ที่สำคัญที่สุดของการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การเป็นสวนนิเวศวิทยา คือ การกระจายพันธุ์พืชกว่า 70 ชนิด ซึ่งสามารถเจริญเติบโต ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ของดินแห้งแล้งในพื้นที่ของหลุมฝังกลบขยะ ที่เต็มไปด้วยก๊าซมีเทนและน้ำชะขยะ เมื่อผืนดินกลับสู่สภาพที่สมบูรณ์แล้ว ได้มีการขยายการปลูกด้วยพืชธรรมชาติอื่นๆ กว่า 300 สายพันธุ์ในเกาหลี รวมถึงพืชสมุนไพรหลายชนิด ที่มีวงจรชีวิตสั้น และมีเมล็ดจำนวนมาก เพื่อให้สามารถเจริญเติบโต และอาศัยอยู่ได้ในพื้นที่แห่งนี้ เทศกาลทุ่งหญ้าสีเงินโซล Seoul Silver Grass Festival เทศกาลประจำปี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งจัดขึ้นที่สวนแห่งนี้ และเป็นหนึ่งในเทศกาลยอดนิยมที่ดึงดูด นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เมื่อมาเยือนยังกรุงโซล เทศกาลจะจัดขึ้นใน เดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หญ้าสีเงินบาน หญ้าเงินยังเป็นที่รู้จักกันในนาม หญ้ายูลาเลียหรือหญ้าแพมพัส โดยคุณสามารถเข้าถึงบริเวณของทุ่งหญ้า ได้โดยการปีนขึ้นบันไดไม้ 291 ขั้น หรือนั่งรถรางไฟฟ้าของสวน

Scroll to Top