วัดแฮดง ยงกุงซา วัดสวยริมทะเลเมืองปูซาน

วัดแฮดง ยงกุงซา ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซานซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ของจังหวัดคยองซังใต้เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาด ที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา ในประเทศเกาหลีใต้ วัดแห่งนี้ก่อตั้งโดย พระผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีนามว่า พระนาองซูโดซา ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์คงมินวังแห่งโครยอ

ในขณะที่เขาฝึกบำเพ็ญตน อยู่ที่วัดพุนฮวังซา ในเมืองคยองจูของจังหวัดคยองซังเหนือ ซึ่งในขณะนั้นเกิดเหตุการณ์ภัยแล้ง ทำให้ยากลำบากต่อการเพาะปลูก และทำให้ผู้คนต้องทนทุกข์ทรมานจากความอดอยาก และรู้สึกไม่พอใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อยู่มาวันหนึ่ง เทพแห่งท้องทะเลปรากฏในนิมิตร ของพระนาองซูโดซาและกล่าวว่าหากพวกเขาสร้างวัดที่ขอบของ ภูเขาพงแรซานและอธิษฐานที่นั่น ความยากลำบากเหล่านี้ทั้งหมดก็จะหายไป และจะได้รับความสุขกลับมา หลังจากนั้น พระนาองซูโดซา ได้ไปเยี่ยมชมบริเวณ ซึ่งเป็นที่อยู่ของวัดในปัจจุบัน โดยเล็งเห็นว่ามีภูเขาอยู่ด้านหน้า และทะเลอยู่ด้านหลัง ซึ่งหมายความว่า ถ้าพวกเขากล่าวคำอธิษฐานในตอนเช้า พวกเขาจะได้รับคำตอบในตอนเย็น เขาสร้างวัด ณ ที่แห่งนี้ และตั้งชื่อวัดเป็นชื่อเดียวกับภูเขาว่า วัดพงแรซา

Scroll to Top